Fortrolighedspolitik
for samarbejdspartnere​


Som led i indgåelsen af et samarbejde behandler Tømrermester Troels Hansen A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Tømrermester Troels Hansen A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

​Tømrermester Troels Hansen A/S
Erhvervsparken 3, 4621 Gadstrup
Cvr: 31064996
Telefon 46117141
mail: info@th-as.dk​​

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne opretholde samarbejdet.

​Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.​

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af samarbejdet. Desuden kan behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af samarbejdet.​

Dine personoplysninger vil kun blive videregivet til yderlige relevante samarbejdspartnere, der er nødvendige med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

​Det skal oplyse, at Tømrermester Troels Hansen A/S ikke overfører dine personoplysninger til tredjeland(e) / internationale organisation(er).

Tømrermester Troels Hansen A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe de er relevante for samarbejdet og gældende lovgivning. Data kan slettes ved anmodning. Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Tømrermester Troels Hansen A/S behandler om dig:​

Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig) • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse). • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling. • Retten til indsigelse • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger). Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.​

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Tømrermester Troels Hansen A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.​

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Byg Garanti

Tømrermester Troels Hansen er medlem af Dansk byggeri og har dermed også Byg Garanti, i de tilfælde, vi bygger for private.

Du kan læse mere om dette på deres hjemmeside:
https://www.danskbyggeri.dk/indmeldelse/byg-garanti/

Ved andre arbejder er aftalegrundlaget oftest AB92 eller AB18.

Anmeld Håndværker

Du har som kunde hos Tømrermester Troels Hansen mulighed for at bedømme vores arbejde på Anmeld håndværker - både uopfordret og opfordret. Vi ringer rigtig mange af vores kunder op, når vi er færdige med arbejdet for at sikre os, at de er tilfredse, og derigennem opfordrer vi dem til at anmelde vores arbejde på Anmeld håndværker.

Kontakt os

Troels Hansen A/S

Vores dygtige håndværkere udfører til enhver tid kvalitetsarbejde uanset arbejdets karakter. Vi renoverer og udfører byggeopgaver i service, fag- og hovedentrepriser under kyndig byggeledelse.

Kontakt os

Erhvervsparken 3, 4621 Gadstrup
CVR: 31064996​
Tlf: (+45) 4611 7141
Mail: info@th-as.dk