Lærlinge og socialt ansvar

Vi skal som virksomhed sikre vores egen fremtid, og det gør vi ved at uddanne håndværkere!

Det er virksomhedens målsætning at have mindst 10 lærlinge ansat hele tiden. Vi ønsker at uddanne vores egne håndværkere og fastansætter meget gerne vores lærlinge efter endt lærlingetid, såfremt det er et ønske fra begge parter.

Vores filosofi er, at vores lærlinge skal prøve både at arbejde i service- og forsikringsafdelingen samt entrepriseafdelingen, og derfor indgår de i rotation – selvfølgelig taget højde for eventuelle udsving i afdelingerne. Vi forsøger at have lærlinge på så mange sager som muligt. Vores lærlinge bliver løbende indkaldt til evalueringssamtaler, hvor de også har mulighed for at komme med ønsker omkring, hvilken afdeling, de ønsker at færdiggøre deres lærlingetid i. Så i den sidste del af lærlingetiden er vores målsætning, at hvis man kan, så kan man køre selvstændigt i forsikringsafdelingen eller dygtiggøre sig på forskellige områder i entrepriseafdelingen. Vi forsøger at imødekomme ønsker, så alle bliver klædt på at komme videre med deres arbejdsliv, hvad enten det er hos Tømrermester Troels Hansen A/S eller et andet sted.

Kontakt os

Troels Hansen A/S

Vores dygtige håndværkere udfører til enhver tid kvalitetsarbejde uanset arbejdets karakter. Vi renoverer og udfører byggeopgaver i service, fag- og hovedentrepriser under kyndig byggeledelse.

Kontakt os

Erhvervsparken 3, 4621 Gadstrup
CVR: 31064996​
Tlf: (+45) 4611 7141
Mail: info@th-as.dk