Vi skal som virksomhed sikre vores egen fremtid, og det gør vi ved at uddanne håndværkere!

Det er virksomhedens målsætning at have mindst 10 lærlinge ansat hele tiden. Vi ønsker at uddanne vores egne håndværkere og fastansætter meget gerne vores lærlinge efter endt lærlingetid, såfremt det er et ønske fra begge parter.

Vores filosofi er, at vores lærlinge skal prøve både at arbejde i service- og forsikringsafdelingen samt entrepriseafdelingen, og derfor indgår de i rotation – selvfølgelig taget højde for eventuelle udsving i afdelingerne. Vi forsøger at have lærlinge på så mange sager som muligt. Vores lærlinge bliver løbende indkaldt til evalueringssamtaler, hvor de også har mulighed for at komme med ønsker omkring, hvilken afdeling, de ønsker at færdiggøre deres lærlingetid i. Så i den sidste del af lærlingetiden er vores målsætning, at hvis man kan, så kan man køre selvstændigt i forsikringsafdelingen eller dygtiggøre sig på forskellige områder i entrepriseafdelingen. Vi forsøger at imødekomme ønsker, så alle bliver klædt på at komme videre med deres arbejdsliv, hvad enten det er hos Tømrermester Troels Hansen A/S eller et andet sted.

Anmeldelser fra lærlinge

Nicolaj Jensen
I min læretid hos Tømrermester Troels Hansen A/S, har det bedste været, at der er varierende arbejdsområder såsom entreprise, service og forsikring. På den måde kunne jeg bedre finde ud af, hvilken slags tømrer jeg vil være.
Jeg fik endda mulighed for at gå med forskellige svende. Hver svend har sin måde at løse en opgave på, så jeg kunne tage det til mig, som fungerede for mig selv.
Personligt har jeg også udviklet mig meget. Jeg møder mange forskellige nye mennesker (kunder, håndværkere, byggeledere m.m.) hver dag, hvilket gør, at jeg er blevet bedre til at omgås mennesker og til at kommunikere med dem.
Tømrermester Troels Hansen A/S er heller ikke bange for at give en lærling ansvar, når han er klar til det. Hvilket gør, at jeg også selv får lov til at køre ud på mindre sager. Det har styrket mit selvværd.

Marcus Møller
I min læretid har jeg prøvet at være både i entreprise- og forsikringsafdelingen. Det var godt at kunne prøve kræfter af i begge afdelinger, da jeg så hurtig kunne finde ud af, hvad jeg gerne ville arbejde med som svend. Jeg havde nogle super gode kollegaer og følte altid at jeg blev lyttet til. Derfor valgte jeg også at takke ja til en fast stilling i entreprisen efter afsluttede svendeprøve.

Lars-Emil Christensen
Jeg startede først hos Tømrermester Troels Hansen A/S midt i min uddannelse, da jeg gerne ville færdiggøre min lærlingetid i et andet firma og se hvordan forskellige firmaer arbejder. Jeg prøvede at være i forsikringsafdelingen, hvor jeg kom ud og løste mindre opgaver ude ved private kunder. Jeg blev hurtig selvkørende og fik lov til at få egne sager. I min læretid hos Tømrermester Troels Hansen A/S fandt jeg hurtig ud af, at jeg ikke skulle være forsikringstømrer, så da jeg var ved at afslutte min læretid i marts 2021, så fik jeg tilbudt fast stilling i entreprisen. Det var fedt, at jeg kunne blive i firmaet, specielt fordi jeg fik lov til at danne makker par med min ven Marcus, som også var lærling hos Tømrermester Troels Hansen A/S. Jeg valgte selvfølgelig at blive i firmaet, da jeg har/er glad for at arbejde her, og fordi sammenholdet mellem kollegaerne er god.