Få hjælp til dit asbest problem på Sjælland

Amanda Frederiksen, som er chef for forsikringsafdelingen, tager asbestarbejdet meget seriøst!

I starten af 2022 fik Amanda uddannet et asbestteam, som nu kan arbejde med asbestholdige materialer i henhold til gældende regler, samt medvirke ved prøvetagning, sanering og bortskaffelse af asbest affald.

Asbest blev anvendt i mange forskellige produkter fra rørisolering og fugemasser til væg- og loftsbeklædning, indtil det blev forbudt i midten af 1980’erne. Der er stadig risiko for asbest i bygninger fra før 1990. Man skal være opmærksom på asbest, bl.a. når man skal fjerne tagplader, udskifte varmerør eller isolering omkring varmerør og renovere eller gøre indgreb i fliseområder, afretningslag, vinylbelægninger, lette skillevægge, loftplader og ventilationssystemer.

Asbeststøv spreder sig nemt gennem luften og klæber til overflader, arbejdstøj og sko. Støvet kan blive båret ud af arbejdsområdet eller spredt gennem luften til andre lokaler og områder end der, hvor nedrivningsarbejdet eller renoveringen foregår. Derfor er det utrolig vigtigt at tage forhåndsregler og afspærre området, hvor asbesten er blevet lokaliseret.

Har vi den mindste mistanke om asbest på en renoveringsprojekt, så starter vi ikke opgaven op, før der er taget prøver af materialet, der kan indeholde asbest.

Amanda Frederiksen har afholdt et oplæg omkring håndtering af asbest i byggematerialer på et Temamøde om asbest afholdt af Goritas A/S for forsikringsselskaber og boligforeninger.

Læs Goritas A/S artikel om “Brodne kar gør stadig asbest til et stort problem i branchen”.

Kontakt os

Hvordan ved du, om der er asbest?

Det svære med asbestfibre er, at de er så mikroskopiske, at man ikke kan se dem. Man er derfor nødt til at vide, hvor der kan være risiko for asbest, for at opdage det. Læs mere om hvor du finder asbest i dit hus på asbest-huset.