Vi tager et ansvar

Bæredygtighed handler om at træffe bevidste beslutninger, der beskytter den jord vi bor på og tager et socialt, økonomisk og miljømæssigt ansvar. Hos Tømrermester Troels Hansen A/S har vi fokus på nedenstående områder.

Læs vores ESG-Rapport her

Tømrermester Troels Hansen A/S - ESG rapport 2023

Et socialt ansvar

Vi håndterer det sociale ansvar, der hører med, når vi driver en virksomhed, ved både at støtte det lokalområde vi opererer i, gennem sponsorater til små og mellemstore foreninger, og ved at have et tæt samarbejde med Roskilde Kommune og Roskilde tekniske skole.

Vi har i gennemsnit 10 lærlinge ansat, som alle tager deres uddannelse på Roskilde tekniske skole. Vi giver plads til diversitet på arbejdspladsen, og vores lærlinge afspejler dette. Vi ansætter både svende og lærlinge med specielle behov, køn og religion. Vi sætter en ære i at få uddannet dygtige og selvstændige håndværkere, med erfaring fra både entreprise- og forsikringsafdelingen. Mange af vores lærlinge, vælger at blive i virksomheden, hvilket afspejler de gode arbejdsforhold og det gode sammenhold.

I 2021 har vi sat fuld fokus på det psykiske arbejdsmiljø i form af medarbejdertrivsel. Vi lytter til medarbejdernes forbedringsønsker i gennem trivselsmålinger og MU-samtaler, Vi har en aktiv AMO-gruppe, som laver forebyggende- og beredskabsprogrammer, som skal sørge for at det fysiske arbejdsmiljø er i orden for vores medarbejdere.

Vi stiller krav til vores underentreprenører om, at de skal have ordnede forhold for deres medarbejdere, dvs. gyldige arbejdstilladelser, ansættelseskontrakter, ordentlig løn mm. Vi har ligeledes fokus på at vælge vores leverandører ud fra deres CSR-strategier.

Et miljømæssigt ansvar

Vi er bevidste om vores ansvar for at beskytte miljøet. Vi håndterer det miljømæssige ansvar på følgende måde:

  • Størstedelen af vores affald, bliver kørt på genbrug og sorteret af egne medarbejdere. Ved større mængder bruger vi vognmænd, som bortskaffer affaldet på forsvarlig vis​
  • Vi fjerner problematiske kemikalier ved hovedsagelig brug af svanemærkede produkter i malerafdelingen
  • Vi vælger produkter fra leverandører, der går op i miljømærkning. F.eks. bruger vi hovedsagelig FSC-certificeret træ, når det er muligt
  • Vi har indgået et samarbejde med ”Plant et træ”, hvor vi sponsorerer plantning af nye træer
  • Ved effektivisering af arbejdsopgaver og kørsel sparer vi miljøet for unødigt brug af brændstof, vi får leveret materialerne direkte på byggepladsen
  • Vi tager håndteringen af miljøfarlige stoffer seriøst (f.eks. PCB og Asbest). Vi arbejder med oversigter, der viser de materialer, der kan indeholde miljøfarlige stoffer. Hvis der er mistanke om miljøfarlige stoffer i byggematerialer, så får vi taget prøver som sendes til analyse inden vi påbegynder arbejdet. Vi har haft flere medarbejder på kursus hos GORITAS vedr. håndtering af skimmelsvamp, asbest m.m. Vi sørger for at også nye medarbejdere løbende kommer på kursus i dette. Dermed ved vores medarbejdere, hvordan de skal agere på sager med risiko for miljøfarlige stoffer. Vi står også selv for asbestsaneringen, da vi har et uddannet asbesthold, der står klar til løse enhver asbestopgave

Vi sikrer at vores miljømæssige ansvar bliver overholdt gennem hele værdikæden, ved at bede vores underleverandører og samarbejdspartnere underskrive en code of conduct