Fremsendelse af faktura

  • Alle fakturaer skal fremsendes via EAN på 5790002427244. Understøtter dit økonomisystem ikke fakturering via. EAN kan følgende link bruges: https://fakturaservice.dk/e-fakturering.html
  • Der skal være angivet et sagsnr. som reference, som skal oplyses af den person, som har bestilt arbejdet. Vær opmærksom på at få angivet dette nummer i det korrekte felt ved faktureringen
  • Navnet på den person som har bestilt arbejdet / materialerne skal ligeledes fremgå af fakturaen

Betalings­betingelser

Vi betaler som udgangspunkt efter løbende måned +30 dage
Alternativt kan der aftales betalingsbetingelser efter AB18 men det kræver, at slutkundens betalingsbetingelser er det samme
A conto faktureringer på større sager, skal være fremsendt senest den 25. i hver måned

Aftalegrundlaget

Vi arbejder efter AB18 med mindre der specifikt aftales andet på skrift

Ved større tilbudsarbejder laves der almindelig entreprisekontrakt os imellem

Kontakt

Vores økonomiafdeling står klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte dem på:

Mail: bogholderi@th-as.dk

Tlf.: 46 11 71 41

Maja Høeg

Maja Høeg

Administrations- og økonomichef
Gitte Larsen

Gitte Larsen

Økonomiassistent