Som tømrerfirma elsker vi at uddanne lærlinge

Vi uddanner tømrerlærlinge for at sikre tømrerfagets fremtid

Det er vigtigt at uddanne tømrerlærlinge fordi:

  • Uddannelse af tømrerlærlinge sikrer, at tømrerfaget fortsætter med at eksistere og udvikle sig i fremtiden
  • Tømrerfaget er en håndværksmæssig tradition. Uddannelse af tømrerlærlinge giver en mulighed for, at overføre erfaring og viden fra de mere garvede tømrere til den yngre generation
  • Tømrerfaget omfatter en række specialiserede færdigheder. Uddannelse af tømrerlærlinge giver mulighed for at videregive og udvikle disse færdigheder
  • Uddannelse af tømrerlærlinge sikrer bibeholdelse af en høj kvalitetsarbejde. Lærlingene er typisk under opsyn af mere erfarne tømrere og får lært de bedste teknikker og metoder
  • Uddannelse af tømrerlærlinge skaber beskæftigelsesmuligheder for den yngre generation, og bidrager til at opbygge en stærk arbejdsstyrke i tømrerfaget

Som tømrerfirma sikrer vi ikke kun tømrerfagets fremtid, men vi tager også et socialt ansvar.  Vi har altid uddannelsesaftaler med mindst 10 lærlinge.

Hvorfor være tømrerlærling hos os?

90% af vores lærlinge vælger at blive i virksomheden efter endt læretid.

Vores mål er at uddanne alsidige lærlinge, som har prøvet at arbejde i vores service- og forsikringsafdelingen samt entrepriseafdelingen. Vores lærlinge indgår i en rotationsordning – hvor der selvfølgelig bliver taget højde for eventuelle udsving i afdelingerne.

Vi forsøger at have lærlinge på så mange byggeprojekter som muligt. Vores lærlinge bliver løbende indkaldt til evalueringssamtaler, hvor de også har mulighed for at komme med ønsker omkring deres lærling.

I den sidste del af lærlingetiden, er der mulighed for at køre selvstændigt i forsikringsafdelingen eller dygtiggøre sig på forskellige områder i entrepriseafdelingen.

Vi forsøger at imødekomme ønsker, så alle vores lærlinge bliver klædt godt på, til den nye rolle som svend.

Kontakt os

Anmeldelser fra lærlinge

Nicolaj Jensen

“I min læretid hos Tømrermester Troels Hansen A/S, har det bedste været, at jeg kunne prøve at komme i forskellige afdelinger, såsom entreprise, service og forsikring. På den måde kunne jeg bedre finde ud af, hvilken slags tømrer jeg vil være.  Jeg fik endda mulighed for at gå med forskellige svende. Hver svend har sin måde at løse en opgave på, så jeg kunne tage det til mig, som fungerede for mig selv.

Personligt har jeg også udviklet mig meget. Jeg møder mange nye mennesker hver dag (kunder, håndværkere, byggeledere m.m.), som har gjort, at jeg er blevet bedre til at omgås mennesker og til at kommunikere med dem.

Tømrermester Troels Hansen A/S er heller ikke bange for at give en lærling ansvar, når han er klar til det. Hvilket gør, at jeg også selv får lov til at køre ud på mindre sager. Det har styrket mit selvværd.”

Marcus Møller

“I min læretid hos Tømrermester Troels Hansen A/S, har jeg prøvet at være både i entreprise- og forsikringsafdelingen. For mig var det godt, at kunne prøve kræfter af i begge afdelinger, da jeg så hurtig kunne finde ud af, hvad jeg gerne ville arbejde med som svend.

Jeg havde nogle super gode kollegaer og følte altid at jeg blev lyttet til. Derfor valgte jeg også at takke ja til en fast stilling i entreprisen efter afsluttede svendeprøve.”

Lars-Emil Christensen

“Jeg startede først hos Tømrermester Troels Hansen A/S midt i min uddannelse. Jeg havde brug for at færdiggøre min lærlingetid i et tømrerfirma, hvor jeg kunne få lov til at prøve lidt forskelligt.

Jeg prøvede at være i forsikringsafdelingen, hvor jeg kom ud til private kunder for at løse mindre tømreropgaver. Jeg blev hurtig selvkørende og fik lov til at få egne opgaver og kunder.

I min læretid hos Tømrermester Troels Hansen A/S fandt jeg ud af, at jeg ikke skulle være forsikringstømrer. Da jeg var ved at afslutte min læretid i marts 2021, fik jeg så tilbudt en fast stilling i entreprisen. Det var fedt, at jeg kunne blive i firmaet, specielt fordi jeg fik lov til at danne makker par med min ven Marcus, som også var lærling hos Tømrermester Troels Hansen A/S.

Jeg valgte selvfølgelig at blive i firmaet, da jeg er glad for at arbejde her og fordi sammenholdet blandt kollegaerne er godt.”