Persondatapolitik for samarbejds­partnere

Som led i indgåelsen af et samarbejde behandler Tømrermester Troels Hansen A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Tømrermester Troels Hansen A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

​Tømrermester Troels Hansen A/S
Erhvervsparken 3, 4621 Gadstrup
Cvr: 31064996
Telefon 46 11 71 41
mail: info@th-as.dk​​

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne opretholde samarbejdet.

​Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.​

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af samarbejdet. Desuden kan behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af samarbejdet.​

Dine personoplysninger vil kun blive videregivet til yderlige relevante samarbejdspartnere, der er nødvendige med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

​Det skal oplyse, at Tømrermester Troels Hansen A/S ikke overfører dine personoplysninger til tredjeland(e) / internationale organisation(er).

Tømrermester Troels Hansen A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe de er relevante for samarbejdet og gældende lovgivning. Data kan slettes ved anmodning. Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Tømrermester Troels Hansen A/S behandler om dig:​

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.​

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Tømrermester Troels Hansen A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.​

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.​

Kontakt os