Bæredygtighed

Bæredygtighed​

Vi tager et ansvar​


Bæredygtighed handler om at træffe bevidste beslutninger, der beskytter den jord vi bor på og tager et socialt, økonomisk og miljømæssigt ansvar. Hos Tømrermester Troels Hansen A/S har vi fokus på nedenstående områder.

Et socialt ansvar

Vi håndterer det sociale ansvar, der hører med, når vi driver en virksomhed, ved både at støtte det lokalområde vi opererer i, gennem sponsorater til små og mellemstore foreninger, og ved at have et tæt samarbejde med Roskilde Kommune og Roskilde tekniske skole.

Vi har i gennemsnit 10 lærlinge ansat, som alle tager deres uddannelse på Roskilde tekniske skole. Vi giver plads til diversitet på arbejdspladsen, og vores lærlinge afspejler dette. Vi ansætter både svende og lærlinge med specielle behov, køn og religion. Vi sætter en ære i at få uddannet dygtige og selvstændige håndværkere, med erfaring fra både entreprise- og forsikringsafdelingen. Mange af vores lærlinge, vælger at blive i virksomheden, hvilket afspejler de gode arbejdsforhold og det gode sammenhold.

I 2021 har vi sat fuld fokus på det psykiske arbejdsmiljø i form af medarbejdertrivsel. Vi lytter til medarbejdernes forbedringsønsker i gennem trivselsmålinger og MU-samtaler, Vi har en aktiv AMO-gruppe, som laver forebyggende- og beredskabsprogrammer, som skal sørge for at det fysiske arbejdsmiljø er i orden for vores medarbejdere.

Vi stiller krav til vores underentreprenører om, at de skal have ordnede forhold for deres medarbejdere, dvs. gyldige arbejdstilladelser, ansættelseskontrakter, ordentlig løn mm. Vi har ligeledes fokus på at vælge vores leverandører ud fra deres CSR-strategier.

Et miljømæssigt ansvar

Vi er bevidste om vores ansvar for at beskytte miljøet. Vi håndterer det miljømæssige ansvar på følgende måde:

Vi sikrer at vores miljømæssige ansvar bliver overholdt gennem hele værdikæden, ved at bede vores underleverandører og samarbejdspartnere underskrive en code of conduct

Kontakt os

Troels Hansen A/S

Vores dygtige håndværkere udfører til enhver tid kvalitetsarbejde uanset arbejdets karakter. Vi renoverer og udfører byggeopgaver i service, fag- og hovedentrepriser under kyndig byggeledelse.

Kontakt os

Erhvervsparken 3, 4621 Gadstrup
CVR: 31064996​
Tlf: (+45) 46 11 71 41
Mail: info@th-as.dk